વિધવા સહાય યોજના, જાણો કેવી રીતે ભરી શકાય છે ફૉર્મ ?

ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિરાધાર વિધવાઓ સમાજમાં સન્માન સાથે જીવી શકે તે માટે વિધવાઓને આર્થિક સહાય આપવાના હેતુથી વિધવા સહાય યોજના (ગંગા સ્વરૂપા) યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ આર્ટિકલમાં આપણે જાણીએ કે,

 • વિધવા સહાય યોજના (ગંગા સ્વરૂપા યોજના) શું છે ?
 • વિધવા સહાય યોજના માટે મહત્વની પાત્રતાઓ
 • વિધવા સહાય યોજનામાં કેટલી સહાય મળશે ?
 • વિધવા સહાય યોજના માટે ડોક્યુમન્ટ
 • વિધવા સહાય યોજનાનું અરજી ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ?
 • વિધવા સહાય યોજના અરજી નું સ્ટેટ્સ કેવી રીતે ચેક કરવું ?

વિધવા સહાય યોજના (ગંગા સ્વરૂપા યોજના)

નિરાધાર વિધવાઓ સમાજમાં સન્માન સાથે જીવી શકે તે માટે ગુજરાત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ (WCD) દ્વારા વિધવાઓને આર્થિક સહાય આપવા માટે ગંગા સ્વરૂપા યોજના ચાલુ કરવામાં આવી છે. વિધવા સહાય યોજનાનું નામ બદલીનેગંગા સ્વરૂપ” આર્થિક સહાય યોજના રાખવામાં આવ્યું છે જેમાં વિધવા બહેનોને 21 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો પુત્ર હોય તો પણ આ યોજનાનો લાભ મળશે. વિધવા સહાય યોજના ગંગા ફોર્મ નાણાકીય સહાય યોજના ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને ‘ઇન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વિધવા પેન્શન યોજના‘ કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા સંયુક્ત રીતે ચલાવવામાં આવે છે.

વિધવા સહાય યોજનામાં કેટલી સહાય મળશે ?

આ યોજનામાં સહાયની રકમ નીચે મુજબ મળવાપાત્ર છે

 • વિધવા વિદ્યાર્થીને દર મહીને લાભાર્થીના પોસ્ટ/બેંક ખાતામાં સીધા DBT મારફતે 1250 રૂપિયા જમા કરવામાં આવે છે.
 • વિધવા સહાય મેળવતા લાભાર્થીનું અકસ્માતે મૃત્યુ થતા સરકારશ્રીની ગુજરાત સામુહિક જૂથ સહાય અકસ્માત વવિમા યોજના અંતર્ગત વારસદારની રૂપિયા 1,00,000 મળવાપાત્ર છે.
 • વિધવા સહાય મેળવનાર 18 થી 40 વર્ષની તમામ મહિલાઓને ફરજીયાતપણે 2 વર્ષમાં સરકારમાન્ય કોઈપણ ટ્રેડની તાલીમ મેળવવાની રહેશે.

વિધવા સહાય યોજના માટે મહત્વપૂર્ણ પાત્રતાઓ

વિધવા સહાય યોજનાની પાત્રતા નીચે મુજબ આપેલ છે જે ધ્યાનમાં રાખવી.

 1. 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરની કોઈપણ નિરાધાર વિધવા મૃત્યુ પર્યંત લાભ મેળવી શકે છે.
 2. national social assistance programme હેઠળ indira gandhi national widow pension scheme અંતર્ગત BPL લાભાર્થી જેમની 40 વર્ષથી વધારે વાય હોય તેવી વિધવા સ્ત્રીઓને આ યોજનાનો લાભ મળી શકે છે.
 3. ગુજરાત સરકારની નિરાધાર વિધવા પેન્શન યોજના અંતર્ગત લાભાર્થી જેમની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોય તથા 40 થી વધુ વર્ષના BPL ન ધરાવતા હોય તેમને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે.
 4. વિધવા સહાય મેળવવા માટે ગ્રામ્ય સ્તરે કુટુંબની વાર્ષિક આવક 1,20,000/- તથા શહેરી વિસ્તાર માટે 1,50,000/- ની જોગવાઈ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે.

યોજના ચાલુ રાખવા માટેની શરતો

 1. વિધવા લાભાર્થીઓને દર વર્ષે જુલાઈ માસમાં તેમણે પુનઃ લગ્ન કર્યા નથી તે અંગેનું તલાટીનું પ્રમાણપત્ર સંબંધિત મામલતદાર કચેરીમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.
 2. વિધવા સહાય યોજનાનો લાભ ચાલુ રાખવા હેતુથી લાભાર્થીઓએ કુટુંબની આવક અંગેનું પ્રમાણપત્ર દર ત્રણ વર્ષે જુલાઈ માસમાં જમા કરાવવાનું રહેશે.

વિધવા સહાય યોજના માટે ડોક્યુમન્ટ

વિધવા સહાય યોજનાના અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટનું લીસ્ટ નીચે આપેલ છે.

 1. પતિના મરણનો દાખલો
 2. આધારકાર્ડ
 3. રાશનકાર્ડની નકલ
 4. આવક અંગેનો દાખલો
 5. વિધવા હોવા અંગેનો દાખલો
 6. પુનઃ લગ્ન કરેલ નથી તે બાબતનું તલાટીનું પ્રમાણપત્ર
 7. અરજદારની ઉંમર અંગેના પુરાવા
 8. પાસપોર્ટ સાઈઝના બે ફોટા
 9. બેંક અથવા પોસ્ટ પાસબુક

વિધવા સહાય યોજનાનું અરજી ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું ?

ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિધવા સહાય યોજના અન્વયે ઓનલાઈન અરજીઓ બાબતની કામગીરી ગ્રામપંચાયત ખાતે dijital gujarat portal પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી છે.

ગામ પંચાયત ખાતે VCE પાસેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.

 1. સૌ પ્રથમ Vidhva Sahay Yojana Formની નકલ મેળવીને અરજી પર ગ્રામ પંચાયતના તલાટી પાસે સહી તથા સિક્કા કરાવીને VCEને આપવું.
 2. ગ્રામ પંચાયતના VCE દ્વારા Digital Gujarat Portal પર ઓનલાઈન એંટ્રી કરવામાં આવશે.

વિધવા સહાય યોજના હેલ્પલાઈન
નંબર

18002 335500

વિધવા સહાય યોજના અરજી નું સ્ટેટ્સ કેવી રીતે ચેક કરવું ?

વિધવા સહાય યોજના અરજી નું સ્ટેટ્સ ચેક કરવા નીચે પ્રમાણે સ્ટેપ અનુસરો.

 1. સૌ પ્રથમ લાભાર્થી https://nsap.nic.in/ આ વેબસાઈટ ઓપન કરે.
 2. NSAP વેબસાઈટ ખોલ્યા બાદ REPORT માં જવું
 3. REPORTમાં beneficiary search, track and pay માં જવું.
 4. ત્યારબાદ pension payment details માં જવું.લાભાર્થી 3 રીતે પોતાની online application નું સ્ટેટસ જાણી શકશે.
  • sanction order no/application no
  • application name
  • mobile no.

અન્ય માહિતી

વિધવા સહાય યોજના વિશે અહી આપેલ માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

વિધવા બહેનો માટે ઉપયોગી મહત્વની માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

FAQs (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો)

વિધવા સહાય યોજનાની અરજી કઈ વેબસાઈટ પર કરી શકાય ?

https://www.digitalgujarat.gov.in

વિધવા સહાય યોજનાનું અરજી સ્ટેટ્સ કઈ વેબસાઈટ પર ચેક કરી શકાય ?

https://nsap.nic.in/

વિધવા સહાય યોજના હેલ્પલાઈનનંબર કયો છે?

18002 335500

Leave a Comment