બાળ વિકાસ બુક PDF / ટેટ-ટાટ સ્ટડી મટેરીયલ 2023

બાળ વિકાસ બુક: ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં ગુજરાતમાં પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શિક્ષકોની ભરતી કરવા માટે TET 1 અને TET 2 પરીક્ષાઓ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ બહાર પાડ્યા છે.

શિક્ષક પરીક્ષા માટે ઉમેદવારો પ્રાથમિક શાળાના પાઠ્યપુસ્તકો વાંચે છે, ત્યારે આજની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં તેઓ ટૂંકી યુક્તિઓ અને માઇન્ડ મેપનો ઉપયોગ કરીને બધું જ ઝડપથી યાદ કરી શકે છે. આથી, બાળ વિકાસ MCQ બુક અહી મુકવામા આવી છે.

બાળ વિકાસ બુક / ટેટ-ટાટ સ્ટડી મટેરીયલ ડાઉનલોડ કરો 2022-23

  • બુકનું નામ : બાળ વિકાસ બુક (Child Development Book)
  • બુક પેજ : 34
  • બુક સાઇઝ : 2.8 MB

અન્ય માહિતી

બાળ વિકાસ બુક વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

આવી જ ઉપયોગી માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

1 thought on “બાળ વિકાસ બુક PDF / ટેટ-ટાટ સ્ટડી મટેરીયલ 2023”

Leave a Comment