નેશનલ હેલ્થ મીશન (NHM) અમદાવાદ દ્વારા ભરતી

નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) હેઠળ વિભાગીય નાયબ નિયામક, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ, અમદાવાદ ઝોન હસ્તકના જીલ્લા અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ,સુરેન્દ્રનગરની જિલ્લા હોસ્પિટલ/ સબ જિલ્લા હોસ્પિટલ / સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે RMNCH+A અંતર્ગત નીચે દર્શાવેલ વિગતોએ જગ્યાઓ ૧૧ માસના કરારના ધોરણે ભરવાની થાય છે. જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૦૯ / ૦૧ ૮ ૨૦૨૩ થી તા. ૧૯ / ૦૧ / ૨૦૧૩ સુધીમાં આરોગ્યસાથી સોફ્ટવેરની લીંક https://arogyasathi.gujarat.gov.In પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. અહી આર્ટીકલ માં તમે જાણશો કે

 • NHM દ્વારા કઈ કઈ જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે
 • NHM માં અરજી કરવા માટે શું લાયકાત જોઈએ
 • NHM માં અરજી કઈ રીતે કરવી

પોસ્ટ,લાયકાત અને પગાર

ફોર્મ પ્રોસેસ : ઓનલાઈન

મહત્વની તારીખ

 • ફોર્મ શરૂ તા. : 09/01/2023
 • ફોર્મ છેલ્લી તા. : 19/01/2023

વયમર્યાદા : 40 વર્ષ

ફોર્મ માટે જરૂરી ડોકયુમેન્ટ 

 • ફોટો/સહી
 • આધાર કાર્ડ
 • સ્કૂલ લિવિંગ (LC)
 • જાતિનો દાખલો
 • લાયકાત મુજબી માર્કશીટ
 • મોબાઈલ નંબર
 • ઇ – મેઇલ ID

મહત્વની લિંક

લાયકાત અને વધુ માહિતી માટે :  અહી ક્લિક કરો.
ફોર્મ ભરવા માટે: અહી ક્લિક કરો 
વેબ સાઇટ માટે : અહી ક્લિક કરો.

અન્ય માહિતી

NHM ભરતી, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

આવી જ ઉપયોગી માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

Leave a Comment