અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ (ACB) દ્વારા ભરતી

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ (ACB) દ્વારા અલગ અલગ વિભાગમાં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ ઓફલાઈન પ્રકાર ની છે, 31/01/2023 સુધી માં અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ આર્ટિકલ માં તમે જાણશો કે,
  • ACB દ્વારા કઈ કઈ જગ્યાઓ માં ભરતી કરાશે
  • ACB માં પગાર ધોરણ શું છે
  • ACB માટે લાયકાત શું જોઈએ

પોસ્ટ

  • સફાઈ કર્મચારી
  • ચોકીદાર
  • જુનિયર ક્લાર્ક

સફાઈ કર્મચારી

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડમાં સફાઈ કર્મચારી પોસ્ટ માટે લાયકાત ધરાવતા ભારતીય નાગરિકો/ ઉમેદવારો પાસેથી સ્પીડ/ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા જ નીચે આપેલા પગાર ધોરણમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે:

ચોકીદાર

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડમાં ચોકીદાર પોસ્ટ માટે લાયકાત ધરાવતા ભારતીય નાગરિકો/ ઉમેદવારો પાસેથી સ્પીડ/ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા જ નીચે આપેલા પગાર ધોરણમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે:

જુનિયર કલાર્ક 

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડમાં જુનિયર કલાર્ક પોસ્ટ માટે લાયકાત ધરાવતા ભારતીય નાગરિકો/ ઉમેદવારો પાસેથી સ્પીડ/ રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા જ નીચે આપેલા પગાર ધોરણમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે:

ફોર્મ પ્રોસેસ : ઓફલાઇન

ફોર્મ ભરવા માટે છેલ્લી તારીખ : 31/01/2023

મહત્વની લિંક

લાયકાત અને વધુ માહિતી માટે : અહી ક્લિક કરો.
વેબ સાઇટ માટે : અહી ક્લિક કરો.

અન્ય માહિતી

ACB ભરતી, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

આવી જ ઉપયોગી માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

Leave a Comment