ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના, જાણો શું ફાયદા થશે ?

ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના એ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંચાલિત દેશનાં તમામ શ્રમ જીવીઓ માટેની એક ખૂબ જ મહત્વ ની યોજના છે. જેમાં આ યોજના થી દેશના તમામ શ્રમિકો નો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે હેતુથી આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ આર્ટિકલમાં આપણે જાણીશું કે,

 • ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના 2022
 • ઇ-શ્રમ કાર્ડ ના શું લાભ છે ?
 • NDUW માં શા માટે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે ?
 • ઇ-શ્રમ કાર્ડ માટે પાત્રતા શું છે ?
 • ઇ-શ્રમ કાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો
 • ઇ-શ્રમ કાર્ડની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?
  ઇ-શ્રમ કાર્ડ
  ઇ-શ્રમ કાર્ડ

સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના શું છે,

ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના 2022

ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના ભારત સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી યોજના છે.જેમાં આપણા દેશનાં તમામ અસંગઠિત કામદારોની તમામ માહિતી એકઠી કરવાનો મુખ્ય હેતુ છે. જેમાં રાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝ (National Database of Uncategorized Workers) નો મુખ્ય ભાગ છે.

ત્યારબાદ, તમામ અસંગઠિત કામદારોનાં ડેટા લીધા પછી તેમને શું શું લાભ આપવા અને ભવિષ્યમા તેમને લક્ષમાં રાખી ને કઈ કઈ યોજનાઓ અમલમા લાવવી તે પણ કેન્દ્ર સરકાર નો હેતુ છે. અને ત્યારબાદ આ યોજના રાજ્ય સરકાર ની હસ્તક કરી દેવામાં આવશે. એટલે કે રાજ્ય સરકાર તેનું તમામ કામ કરશે.

આ કાર્ડમાં NDUW નો મહત્વપૂર્ણ સહભાગ છે. NDUW નું પૂરું નામ “National Database of Uncategorized Workers” છે. જેના દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર આવા તમામ અસંગઠિત મજૂરોનો તમામ ડેટા બેઝ લેશે અને તેના પરથી તેમને અલગ અલગ યોજનાઓ થકી તેઓને લાભ મળશે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય અસંગઠિત કામદારોનો રાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝ તૈયાર કરી રહ્યું છે, જેના હેઠળ ઈ-શ્રમ Portal વિકસાવવામાં આવ્યું છે અને UAN કાર્ડ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.

અસંગઠિત ક્ષેત્રના કામદારોના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે.

 • નાના ખેડૂતો
 • ખેત મજૂરી કરતા મજૂરો
 • બીડી બાંધવા નો વ્યવસાય કરતા મજૂરો
 • શેરી પાક કરતા કામદારો
 • માછીમારી કરતા મજૂરો
 • લેવલીંગ અને પેલિંગ નાં કામદારો
 • ચામડા નાં કામદારો
 • પશુપાલન વ્યવસાય નાં મજૂરો
 • વણકરો
 • અગર નું કામ કરનાર કામદારો
 • ઈંટ નાં ભઠ્ઠા નાં કામદારો
 • પથ્થર ની ખાણ નાં કામદારો
 • કાપડ ની મિલ નાં કામદારો
 • છૂટક મજૂરી કરતા મજૂરો
 • યાર્ડ માં કામ કરતા મજૂરો
 • આશા વર્કર
 • રિક્ષા ચાલકો
 • ઓટો ડ્રાઈવર
 • વાળંદ નું કામ કરતા કામદારો
 • સુથાર રેશમ ખેતી કામદારો
 • હાઉસ મેઇડ્સ
 • સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ના શું લાભ છે ?

આ યોજના હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અસંગઠિત કામદારોને ખુબ જ લાભ મળે છે. જે નીચે મુજબનાં મુખ્ય લાભ આપવામા આવેલ છે.

 1. આ યોજના માં national database of uncategorized workers ડેટા બેઝ પર સામાજિક સુરક્ષા યોજનાઓ મંત્રાલયો/ સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવશે.
  આવા મજૂરો/કામદારો નાં “bhim” યોજના સૂરક્ષા નું કવચ આપવામાં આવશે.
 2. આ ડેટા બેઝ મા નોંધાયેલ કામદારો ને પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા bhim યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે અને registration પછી તેઓને 1 વર્ષ માટે પ્રીમિયમ ચુકવણી પણ માફ કરવામાં આવશે.
 3. આકસ્મિક મૃત્યુ અને કાયમી અપંગતતાના કિસ્સા માં એક વર્ષ માટે રૂ. 2 લાખ ની સહાય.
 4. આંશિક અપંગતા વાળા કિસ્સા માં એક વર્ષ માટે 1 લાખ ની સહાય આપવામાં આવશે.

NDUW માં શા માટે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે ?

 • અસંગઠિત મજૂરી કામ કરતા કામદારોને કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને સામાજિક સુરક્ષા ઓનો બહોળા પ્રમાણમાં લાભ મળેશે.
 • જે શ્રમિકો સ્થળાંતરિત થતા રહેતા હોય તેઓને ટ્રેક કરીને તેઓને વધુ ને બધું રોજગાર આપવામાં આવશે.
 • આ ડેટાબેઝ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારને ભવિષ્યમાં કામદારોની નીતિઓ અને કાર્યક્રમો ઘટાડવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થશે.
 • અનૌપચારિક વિભાગો માંથી ઔપચારિક વિભાગો માં મજૂરોની હિલચાલ અને તેનાથી સાવ વિરૂદ્ધ, તેમના વ્યાવસાયિક કૌશલ્ય વિકાસ વગેરે પર સરકાર દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવશે અને તે મુજબ તેમને સારા મા સારું કાર્ય રોજગારના માધ્યમો પ્રદાન કરવામાં આવશે.

ઇ-શ્રમ કાર્ડ માટે પાત્રતા શું છે ?

NDUW દ્વારા આ કાર્ડ કઢાવવા માટે ક્યાં કામદારો જેની પાત્રતા નીચે મુજબ ની રાખવામા આવેલ છે.

 1. અરજદાર ની ઉંમર 16 થી 59 વર્ષ ની વચ્ચે હોવી જોઈએ.
 2. અરજદાર ભારતદેશ નાં વતની હોવા જોઈએ.
 3. અરજદાર EPFO અથવા ESIC ના સભ્ય ન હોવા જોઈએ.
 4. અરજદાર Incame Tax ભરતા હોવા નાં જોઈએ.
 5. અરજદાર અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં મા મજૂરી/કામ કરતો હોવો જોઇએ.

ઇ-શ્રમ કાર્ડ માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના માટે નીચે મુજબ ડોક્યુમેન્ટ આપેલ છે.

 1. અરજદાર નું આધારકાર્ડ
 2. અરજદાર નું ચૂંટણી કાર્ડ
 3. અરજદાર નું રેશનિંગ કાર્ડ
 4. અરજદાર નું વિજળી બિલ ની નકલ
 5. અરજદાર નું મોબાઈલ નંબર જે આધારકાર્ડ સાથે લિંક કરેલ હોઈ તે.
 6. અરજદાર ની બેન્ક પાસ બુક ની નકલ

ઇ-શ્રમ કાર્ડની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?

આ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા નીચે પ્રમાણે પગલા અનુસરો.

 1. સૌથી પહેલા https://register.eshram.gov.in/#/user/self આ વેબસાઈટ પર ક્લિક કરો.
 2. ત્યાર બાદ, રજિસ્ટ્રેશન માટે તમામ વિગતો દાખલ કરો.
 3. બધી વિગતો અને ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કર્યા પછી Save & Continue બટન પર ક્લિક કરો.
 4. ત્યાં તમામ માહિતી સાચી ભરવાની રહેશે અને ત્યાર બાદ સંપૂર્ણ અરજી ને સમજી વિચારી ને સફળતા પુર્વક “Sabmit” કરવાની રહેશે.

હેલ્પ લાઇન નંબર

 • 14434/155372

અગત્યની લીંક

અરજી કરવા માટે અહી ક્લિક કરો
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.eshram.gov.in
ઇ-શ્રમ કાર્ડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો

અન્ય માહિતી

ઇ-શ્રમ કાર્ડ યોજના વિશે અહી આપેલ માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

લાભાર્થીઓને ઉપયોગી મહત્વની માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

FAQs (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો)

ઇ-શ્રમ કાર્ડ ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ કઈ છે ?

www.eshram.gov.in

ઇ-શ્રમ કાર્ડ માટે હેલ્પ લાઇન નંબર શું છે ?

14434/155372

અસંગઠિત કામદારો કોણ છે?

કોઈપણ કામદાર કે જે ઘર-આધારિત કામદાર, સ્વ-રોજગાર કામદાર અથવા અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતો વેતન કાર્યકર છે અને ESIC અથવા EPFOનો સભ્ય નથી, તેને અસંગઠિત કાર્યકર કહેવામાં આવે છે.

અસંગઠિત ક્ષેત્ર શું છે?

અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં સ્થાપના/એકમોનો સમાવેશ થાય છે જે માલ/સેવાઓના ઉત્પાદન/વેચાણમાં રોકાયેલા છે અને 10 થી ઓછા કામદારોને રોજગારી આપે છે. આ એકમો ESIC અને EPFO ​​હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા નથી.

શું આવકના કોઈ માપદંડ છે?

અસંગઠિત કાર્યકર તરીકે eSHRAM પર નોંધણી કરવા માટે કોઈ આવક માપદંડ નથી. જો કે, તે/તેણી આવકવેરો ભરનાર ન હોવો જોઈએ

શું eSHRAM માં નોંધણી કરવા માટે કોઈ યોગ્યતા માપદંડ છે?

કોઈપણ કામદાર કે જે અસંગઠિત છે અને 16-59 ની વચ્ચેની ઉંમર છે, તે eSHRAM પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવવા માટે પાત્ર છે.

શું eSHRAM કાર્ડની માન્યતા અવધિ છે?

આ એક કાયમી સંખ્યા છે અને આજીવન માટે માન્ય છે

Leave a Comment