ડો.આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી એક સાથે બે ડિગ્રી લઇ શકશે, કેમ્પસમાં આવવાની જરૂર નહીં

ડો.આંબેડકર યુનિવર્સિટીડો.આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી એક સાથે બે ડિગ્રી લઇ શકશે, કેમ્પસમાં આવવાની જરૂર નહીં : નવી શિક્ષણ નિતી અંતર્ગત રાજ્યની મોટી ઓપન યુનિવર્સિટીના નિયમોમાં ફેરફાર કરાયો, ડો.આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી એક સાથે બે ડિગ્રી લઇ શકશે, કેમ્પસમાં આવવાની જરૂર નહીં

ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી (BAOU) માં નવી શિક્ષણ નીતિ અંતર્ગત હવે વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે બે ડિગ્રી મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં ચાલુ પોતાના અભ્યાસક્રમની સાથે ડો. આબેડર યુનિ.માંથી અન્ય ડિગ્રી પણ મેળવી શકરો. નવી શિક્ષણ નીતિ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓ ફૂલ ટાઇમ ડિગ્રીની સાથે એક ઓનલાઇન કે ડિસ્ટન્સિંગ લર્નિંગ દ્વારા અન્ય ડિગ્રી મેળવી શકે તેવી સુવિધા વધારાઇ છે

નવી શિક્ષણ નીતિ અંતર્ગત પ્રાથમિક શિક્ષણથી લઇને હાયર શિક્ષણમાં તબક્કાવાર ફેરફાર કરાઇ રહ્યા છે. નવી શિક્ષણ નીતિમાં સ્કિલ આધારીત તૈયાર અભ્યાસને કરાશે, જેથી વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રીની સાથે સ્કિલનો પણ લાભ મળશે. જેને ધ્યાને લઇને ડો.બાબા સાહેબ આબેડકરમાં વિદ્યાર્થીઓની સુવિધા માટે નવો વિકલ્પ અપાયો છે.

અહીં તમે જાણશો કે,

  • બે ડિગ્રી વિધાર્થીઓને નોકરીમાં મદદરૂપ થશે
  • 33થી વધુ કોર્સમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવી શકાશે
  • નવી નીતિમાં વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યા છે

    ડો.આંબેડકર યુનિવર્સિટી
    ડો.આંબેડકર યુનિવર્સિટી

બે ડિગ્રી વિધાર્થીઓને નોકરીમાં મદદરૂપ થશે

એક સાથે બે ડિગ્રીની સુવિધાથી વિદ્યાર્થીઓમાં સમયનો બચાવ થશે, સાથે નોકરીમાં પણ મદદરૂપ થશે, ઉપરાંત એન્જિનિયરિંગ જેવી સ્ટ્રીમમાં પ્રવેશ મેળવેલા વિદ્યાર્થી બીએસસીની ડિગ્રી પણ મેળવી શકશે. વિદ્યાર્થીને નોકરી દરમિયાન બાયોડેટામાં વેરાઇટી જોવા મળશે.

33થી વધુ કોર્સમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવી શકાશે

ડો. આબેડકર જૈનવર્સિટીમાં ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં 33થી વધુ કોર્સ ચાલે છે. વિદ્યાર્થીઓને આ તમામ કોર્સમાં ડબલ ડિગ્રી મેળવવા માટેની તક મળશે. આ સાથે બીસીએ, બીબીએ સહિતના પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમોમાં પણ વિદ્યાર્થી જોડાઇ શકશે.

નવી નીતિમાં વિદ્યાર્થીઓને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવ્યા છે

નવી શિક્ષણ નીતિ વિદ્યાર્થી કેન્દ્રીત છે. વિદ્યાર્થીઓની શક્તિ અને સંભાવનાને નવી નીતિમાં સ્થાન મળશે. વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે બે ભવિષ્યમાં અવસરો વધારી ડિગ્રી મેળવીને પોતાના શક્શે. બાબા સાહેબ આંબેડકર યુનિવર્સિટીના તમામ કોર્સમાં વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે બે ડિગ્રી મેળવી શકો.

અન્ય માહિતી

વિદ્યાર્થી એક સાથે બે ડિગ્રી લઇ શકશે, વિશે માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.


આવી ઉપયોગી મહત્વની માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

Leave a Comment