ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડે ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ કર્યો જાહેર

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા 14 માર્ચથી શરૂ થશે. તો ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષા પણ 14 માર્ચથી શરૂ થશે.

ધોરણ 10ની પરીક્ષા 28 માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. જ્યારે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા 28 માર્ચ અને ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષા 25 માર્ચે પૂરી થશે. ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ આ આર્ટીકલમાં સંપૂણ માહિતી ગુજરાતીમાં આપેલ છે

ધોરણ 10નું ટાઈમ ટેબલ ડાઉનલોડ 2023

14 માર્ચ 2023 ગુજરાતી
16 માર્ચ 2023 સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત
17 માર્ચ 2023 બેઝિક ગણિત
20 માર્ચ 2023 વિજ્ઞાન
23 માર્ચ 2023 સામાજિક વિજ્ઞાન
25 માર્ચ 2023 અંગ્રેજી
27 માર્ચ 2023 ગુજરાતી(દ્વિતીય ભાષા)
28 માર્ચ 2023 સંસ્કૃત/ હિન્દી​​

12 સામાન્ય પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ ડાઉનલોડ 2023

14 માર્ચ 2023 નામના મૂળતત્વ
15 માર્ચ 2023 તત્વ જ્ઞાન
16 માર્ચ 2023 આંકડાશાસ્ત્ર
17 માર્ચ 2023 અર્થશાસ્ત્ર
20 માર્ચ 2023 વાણિજ્ય વ્યવસ્થા
21 માર્ચ 2023 ગુજરાતી( દ્વિતીય ભાષા)
24 માર્ચ 2023 ગુજરાતી ( પ્રથમ ભાષા)
25 માર્ચ 2023 હિન્દી
27 માર્ચ 2023 કોમ્પ્યુટર
28 માર્ચ 2023 સંસ્કૃત
29 માર્ચ 2023 સમાજ શાસ્ત્ર

12 સાયન્સ પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ ડાઉનલોડ 2023

14 માર્ચ 2023 ભૌતિક વિજ્ઞાન
16 માર્ચ 2023 રસાયણ વિજ્ઞાન
18 માર્ચ 2023 જીવ વિજ્ઞાન
20 માર્ચ 2023 ગણિત
23 માર્ચ 2023 અંગ્રેજી( દ્વિતીય ભાષા)
25 માર્ચ 2023 કોમ્પ્યુટર / સંસ્કૃત

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લીક કરો

અન્ય માહિતી

ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

આવી જ ઉપયોગી માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

Leave a Comment