રાજ્ય સરકારની ભરતી માટે કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નૉલેજ શું ગણવું ?

મિત્રો, તા. 13-8-2008ના ઠરાવથી રાજય સરકારની સેવામાં સીધી ભરતી માટે કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝીક નોલેજ નકકી કરવામાં આવેલ છે. અને ઠરાવના પત્રક -1 માં દર્શાવેલ અભ્યાસક્રમને કોમ્પ્યુટરના બેઝીક નોલેજ તરીકે જાહેર કરવામાં આવેલ છે. રાજ્ય સરકારની ભરતી માટે કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નૉલેજ શું ગણવું ? આ ઠરાવમાં ધોરણ -10 અને ધોરણ -12 ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટરના વિષય … Read more

Riser App મહિલાઓને ઘરે બેઠા હજારો રૂપિયા કમાવવાની તક

Riser App શું છે ? Riser App થી ક્રિએટર અને એજન્ટ કંઈ રીતે કરે છે કમાણી ? Riser App માં રજીસ્ટ્રેશન કંઈ રીતે કરવું ? Riser App સંબધિત તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવો. Riser App શું છે ? – What is Riser App ? Riser App ભારતનું પહેલું એવું ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ જે ફક્ત અને ફક્ત … Read more

કોઇપણ ફોટાને માત્ર 2 જ મિનિટમાં HD ક્વોલિટીમાં ફેરવો

આજ કાલ HD ફોટાનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. લોકો કોઇપણ સોશિયલ મીડિયા એપ પર પોતાના HD ફોટો જ અપલોડ કરતા હોય છે. પરંતુ તેના માટે મોબાઈલમાં સારા કેમેરા કે DSLRની જરૂર પડે છે. બધાની પાસે સારો કેમેરો હોય એ પણ શક્ય નથી. તેમ છતાં પણ તમારા ફોટોની ક્વોલીટી વધારવા માટે અમે એક વેબસાઈટ લઈને આવ્યા … Read more