તર્ક અને મુશ્કેલ ગણિતની પઝલ -11

તર્ક અને મુશ્કેલ ગણિતની પઝલ: શું તમે પુખ્ત વયના લોકો માટે મનોરંજક તર્ક અને મુશ્કેલ ગણિતની પઝલ હલ કરી શકો છો?આ સરળ કોયડામાં, તમારે ગણિતના તર્કને તોડવું પડશે અને તેને ઉકેલવું પડશે. ગણિતની કોયડાઓ ખૂબ જ રસપ્રદ અને પડકારજનક છે. ઘણી પરીક્ષાઓમાં તાર્કિક ગણિત પૂછવામાં આવે છે. ઓછા સમયમાં કોયડા ઉકેલવા ખૂબ જ પડકારજનક છે. માત્ર પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ આ કોયડો ખૂબ જ ઝડપથી ઉકેલી શકે છે.

પઝલ
પઝલ

સમજૂતી :

અહીં, પેલી કૉલમ અને ત્રીજી કૉલમનો સરવાળો બીજી કૉલમના વર્ગ બરાબર થાય છે.

1st row ⇒ (44 +37) = 81

                               9² = 81

2nd row ⇒ (43 + 21) = 64

                                 8² = 64

3rd row ⇒ (42 +7) = 49

                             7² = 49
સાચો જવાબ : 7

ઘણા પઝલ પ્રેમીઓને ગણિત પઝલ લોજિક ગમે છે જે તેમની હલ કરવાની કુશળતા સુધારવા માટે છે. તમે કોઈપણ પરીક્ષા માટે આ કોયડાઓનો અભ્યાસ કરી શકો છો. ઘણા પઝલ પ્રેમીઓને ગણિતની કોયડાઓ ગમે છે જે તેમની તાર્કિક કુશળતાને સુધારવા માટે છે. તાર્કિક તર્ક ગણિતની કોયડાઓ તમારી તાર્કિક વિચારસરણી અને સમસ્યા હલ કરવાની કુશળતાને સુધારી શકે છે.

અન્ય માહિતી

તર્ક અને મુશ્કેલ ગણિતની પઝલ, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

આવી જ ઉપયોગી માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

Leave a Comment